Tuesday, April 29, 2008

YENİ HİBE TEBLİĞİ YAYINLANDI‏

A.Bahadır GEZİCİOĞLU
bahadir@bamer.com.tr
BAMER DANIŞMANLIK
28 Nisan 2008,Salı


T.C. Tarım Bakanlığı'nın , (2008/19) numaralı "KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ" 29.04.2008 Salı günü yayınlandı.

Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsamaktadır.

* 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilecektir.

* Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde tarım il müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

* Yatırım projeleri, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra onsekiz ay içinde tamamlanacaktır.

* Bu süre içinde tamamlanamayan projeler yatırımcı tarafından kendi ayni katkısı ile altı ayı aşmamak üzere tarım il müdürlüğünce verilecek süre içinde tamamlanacaktır.

* Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvuru tekliflerinde 100.000 Yeni Türk Lirasını;

* Tüzel kişi başvuruları için ise 500.000 Yeni Türk Lirasını geçemeyecektir.

* Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilecektir.

* Proje bütçesi KDV hariç hazırlanacaktır.

Program çerçevesinde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi ile ilgili aşağıdaki konular, kapsam içinde bulunmaktadır.

a) Ekonomik yatırımlar,

b) Basınçlı Sulama Sistemi yatırımları.

Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları :

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,

b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar,

desteklenir.

* Ekonomik yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği bulunmamaktadır. (Birincil üretim)

* Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

* Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir tek proje başvurusunda bulunabilir.

* Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.

Yeni Hibe Tebliği'nin uygulanmasında muhtemel proje örnekleri:

GENEL PROJE KONULARI :

1-Ürün kurutma ve depolama,
2-Ürün toplama,soğutma ve işleme,
3-Ürün işleme, ambalajlama, paketleme,
4-Alternatif enerji kaynakları kullanılan(jeotermel,güneş,rüzgar)seraların yapımı,
5-Bireysel veya grup damla sulama sistemi,
6-Bireysel veya grup yağmurlama sistemi,

ÖRNEK PROJE KONULARI :

Elma Tasnifleme Ünitesi,
Pekmez imalatı ve depolama tesisi,
Sirke tesisi,Bulgur paketleme tesisi,
Kestanenin depolanması ve işlenmesi,
Kuruyemiş imalatı ve paketleme tesisi,
Biber salçası yapımı,
Peynir yapımı,
Kesimhane ve et işleme tesisi,
Kırmızı,beyaz et paketleme,sucuk,köfte imalatı ve paketleme tesisi,
Döner eti,sucuk ve salam tesisi,
Pastırma tesisi,
Soğuk hava deposu,
Yem Fabrikası(Mısır,Arpa,Yulaf),
Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi,
Süt Toplama Merkezleri,
Tıbbi ve aromatik bitkiler veya kültüre alınmış endemik bitkiler kurutma ve ambalajlama tesisi,
Jeotermal enerji ile ısıtmalı sera,
Prina(Zetinyağı fabrika atığı)alternatif enerji kaynağı olarak sera projesi,
Zeytin salamura tesisi,
Zeytinyağı sıkma fabrikası,
Tohum selektör ve paketleme tesisi,
Bakliyat paketleme tesisi,
Buğday,mısır gibi ürünlerin depolanması amacıyla yapılan çelik silolar,
Tahıl depolama silolarının yapımı ve çeşitli yem bitkilerinin(Mısır silajı,fiğ silajı vb…)
Un fabrikası,
Yem kırma(Mısır,buğday,arpa) ve depolama tesisi,
Defne yaprağı kurutma ve paketleme ve tesisi,
Çekirdek,leblebi vb… kavurma,paketleme,tuzlama tesisi,
Üretilmiş olan yem bitkilerinin balyalanması ve bunlar için üstü kapalı depo tesisi,
Kanola yağı üretim tesisi,
Sera yapımı (alternatif ısınma sistemli; jeotermal, güneş, rüzgar)

No comments: